Hoofdafbeelding voor Opvang Noach

Opvang Noach

In Halle bij Opvang Noach bieden Toon en Petra hulp aan inheemse, wilde dieren. Het doel is om ze na een periode van verzorging of revalidatie weer vrij te laten in de natuur.

Samen met de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, gaan we de natuur een handje helpen. Dit doen we door het planten van zoveel mogelijk bomen op een perceel van 6 hectare oude landbouwgrond. De bomen bieden beschutting aan de dieren die worden uitgezet. Op deze manier maken zij een veilige start.

Dit jonge bos is niet voor recreatie beschikbaar. In ieder geval niet voor de mens. Dus een echt paradijs voor andere dieren. Want een boom is een als een bed and breakfast voor bijvoorbeeld de eekhoorn, egel of raaf. Zij slapen, foerageren en bedrijven liefde in het dichte gewas. Of gewoon op een kale tak…

Tot nu toe hebben we hier dankzij jou geplant:

  • 75 wilgen
  • 30 kornoelje
  • 30 meidoorn
  • 40 hazelaars
  • 40 zomereiken
  • 40 beuken
  • 30 Kardinaalsmuts

Deze dieren hebben er al van mogen profiteren:

4 aalscholvers 17 appelvinken 2 bevers 42 boerenzwaluwen 40 bonte spechten 4 bonte vliegenvangers 4 boomklevers 3 boomkruipers 5 boommarters 1 bosuil 6 buizerds 7 bunzingen 1 das 10 duiven 122 eekhoorns 196 eenden 476 egels 116 eksters 17 fazanten 1 fitis 5 futen 75 ganzen 19 gekraagde rondstaarten 1 gele kwikstaart 71 gierzwaluwen 2 goudhanen 2 goudvinken 22 groene spechten 6 groenlingen 1 groot oorvleermuis 1 grote lijster 50 hazen 27 heggenmussen 17 holen duiven 136 houtduiven 14 houtsnippen 19 (huis)mussen 26 huiszwaluwen 4 ijsvogels 140 kauwtjes 2 kerkuilen 1 kieviet 2 koekoeken 2 kokmeeuwen 24 konijnen 121 koolmezen 3 koperwieken 109 kraaien 3 kramsvogels 1 kruisbek 6 kwartels 21 kwikstaarten 1 leeuwerik 34 lijsters 4 mantelmeeuwen 39 meerkoeten 49 meeuwen 25 mezen 149 merels 1 mol 47 muizen 258 mussen 1 oeverzwaluw 13 ooievaars 1 pad 1 patrijs 72 pimpelmezen 21 postduiven 13 putters 8 ratten 2 reeën 20 reigers 1 rietzanger 8 ringmussen 64 roeken 26 roodborsten 12 roodstaarten 1 salamander 3 schildpadden 25 scholeksters 8 sierduiven 4 spechten 2 sperwers 1 spitsmuis 58 spreeuwen 8 stadsduiven 27 vinken 3 visdieven 68 Vlaamse gaaien 19 vleermuizen 7 vliegenvangers 2 vossen 26 waterhoenders 1 watersnip 2 wezels 18 winterkoninkjes 3 zanglijsters 3 zilvermeeuwen 22 zwanen 10 zwaluwen 1 zwarte roodstaart 3 zwartkoppen en 1 zwartkopmees

Ready to jump in?
Shop nu
▸ Gratis verzending vanaf € 35,00 shop
Word Stamlid
▸ Geniet van krijgerskorting
▸ Nooit meer zonder verse koffie
▸ Steun onze projecten
▸ Gratis verzending vanaf € 35,00
▸ Karma points guaranteed
Stamlid
Proefpakket
▸ Proef ze allemaal!
▸ Leuk als cadeau
proefpakket
WhatsApp
Stel je vraag
Heb je een vraag of wil je iets kwijt? Laat het ons weten!